Petra Mazurová ___web designérka

Právní náležitosti webu

Zde shrnuji doporučení, která by měla být zahrnuta na vašem webu, abyste se vyhnuli případným sankcím a pokutám. Snažím se být co nejkomplexnější, ale konečná odpovědnost za plnění zákonů a pravidel nese vždy vlastník webu.

Co vše musí být uvedeno na webu:

 • Údaje o firmě

  OSVČ má povinnost uvádět následující údaje:
  – jméno a příjmení,
  – identifikační číslo,
  – místo podnikání,
  – údaje o zápise do živnostenského rejstříku,
  – pokud je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je povinen uvádět údaje o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.

  Podnikající právnická osoba má povinnost uvádět tyto údaje:
  – název společnosti,
  – identifikační číslo,
  – adresu sídla,
  – údaj o zápisu do obchodního rejstříku, a to včetně oddílu a vložky. 

  Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Kontakt“ nebo v patičce.

 • Ochrana osobních údajů – pokud webová stránka shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků, měla by mít vytvořenou stránku s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasu s nimi.
 • Cookies – pokud webová stránka používá cookies, měla by obsahovat informace o používání cookies a souhlasu s nimi. Tyto informace by měly být uvedeny v banneru na stránce.
 • Obchodní podmínky – pokud webová stránka prodává zboží nebo služby, měla by mít vytvořeny obchodní podmínky, které upravují pravidla pro uzavírání smluv. Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Obchodní podmínky“.
 • Copyright – webová stránka by měla obsahovat informace o autorských právech a ochraně duševního vlastnictví, pokud na ní jsou umístěny texty, fotografie nebo jiné prvky chráněné autorským právem. Tyto informace by měly být uvedeny v patičce stránky.

Za účelem dodržení všech právních náležitostí na webu je vždy vhodné konzultovat s právním odborníkem. Tento krok vám pomůže minimalizovat riziko porušení zákona a případných sankcí.