Právní náležitosti webu

Zde shrnuji doporučení, která by měla být zahrnuta na vašem webu, abyste se vyhnuli případným sankcím a pokutám. Snažím se být co nejkomplexnější, ale konečná odpovědnost za plnění zákonů a pravidel nese vždy vlastník webu.

Co vše musí být uvedeno na webu:

  • Údaje o firmě – webová stránka by měla obsahovat název firmy, IČO, DIČ a sídlo. Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Kontakt“ nebo v patičce.
  • Ochrana osobních údajů – pokud webová stránka shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků, měla by mít vytvořenou stránku s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasu s nimi.
  • Cookies – pokud webová stránka používá cookies, měla by obsahovat informace o používání cookies a souhlasu s nimi. Tyto informace by měly být uvedeny v banneru na stránce.
  • Obchodní podmínky – pokud webová stránka prodává zboží nebo služby, měla by mít vytvořeny obchodní podmínky, které upravují pravidla pro uzavírání smluv. Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Obchodní podmínky“.
  • Copyright – webová stránka by měla obsahovat informace o autorských právech a ochraně duševního vlastnictví, pokud na ní jsou umístěny texty, fotografie nebo jiné prvky chráněné autorským právem. Tyto informace by měly být uvedeny v patičce stránky.

Za účelem dodržení všech právních náležitostí na webu je vždy vhodné konzultovat s právním odborníkem. Tento krok vám pomůže minimalizovat riziko porušení zákona a případných sankcí.