Petra Mazurová ___web designérka

Jak si koupit doménu a hosting

Jak si koupit doménu a hosting

wp-hosting

1) Otevřete si stránky wp-hosting.cz.

2) Klikněte na růžové tlačítko „objednat hosting“.

3) Pokud ještě nemáte doménu – do políčka doména vyplňte název domény, kterou chcete koupit a pod ní zaklikněte „registrace domény“. Pak klikněte na tlačítko „ověřit doménu“. Pokud je doména volná, okýnko zezelená a můžete pokračovat. Pokud je doména obsazená, okýnko zčervená a vy musíte zkoušet hledat jinou volnou doménu.

Pokud už máte koupenou doménu jinde – do políčka doména vyplňte název domény a pod ní zaklikněte „transfér domény“.

4) Sjeďte kousek níž na výběr tarifu a vyberte prostřední možnost „WordPress Standard“.

5) Sjeďte dolů a potvrďte růžovým tlačítkem „pokračovat v objednávce“.

6) Teď už jen vyplníte své údaje a zaplatíte. Pokud vám dělám web, tak až vám přijdou od wp-hosting údaje k hostingu, přepošlete mi je na e-mail web@petramazurova.cz.

Cílová skupina a persony při tvorbě webu

Cílová skupina a persony

Identifikace cílové skupiny je základem pro jakýkoli webdesign. Tato skupina reprezentuje ideální uživatele vašeho webu, a proto je důležité pochopit jejich charakteristiky – věk, pohlaví, zájmy, profesní zaměření, životní styl a další. Kromě demografických informací je také důležité pochopit psychografické aspekty, jako jsou hodnoty, postoje a životní styl. Pochopení těchto faktorů vám umožní vytvářet obsah, který je relevantní a přitažlivý pro vaši cílovou skupinu, což vede k vyšší uživatelské angažovanosti a lepší konverzi.

Persona je podrobný popis fiktivního, ale realistického zástupce vaší cílové skupiny. Toto zosobnění vašeho ideálního zákazníka by mělo obsahovat konkrétní detaily, jako jsou jméno, věk, povolání, zájmy a další specifické informace, které pomáhají vytvořit reálný obraz o uživateli. Důležité je zahrnout i jejich cíle, výzvy a frustrace vzhledem k používání webu. Například, pokud vaše cílová skupina zahrnuje mladé profesionály, persona může reflektovat jejich potřebu rychlé navigace a efektivního přístupu k informacím. Persona vám také pomůže při návrhu uživatelského rozhraní a zlepšení celkové uživatelské zkušenosti na webu.

Použití informací získaných z cílových skupin a person v praxi je klíčové pro úspěšný webdesign. Tato znalost nám umožní vytvořit design, který přímo oslovuje a zapojuje vaši cílovou skupinu. Například, pokud je vaše cílová skupina technologicky zdatná, můžete začlenit pokročilé interaktivní prvky. Naopak, pro méně technicky orientované uživatele je vhodnější jednoduchý a intuitivní design. Také je důležité přizpůsobit obsah webu tak, aby odpovídal jazyku a tonu, který rezonuje s vaší cílovou skupinou. Například, mladší demografie může preferovat více vizuálního obsahu a neformálnější tón, zatímco starší demografie může ocenit podrobnější textový obsah a formálnější.

Tvorba cílových skupin a person není jen teoretickým cvičením; je to základ pro vytváření účinných, přitažlivých a funkčních webových stránek. Pochopením vašich uživatelů a jejich potřeb můžete vytvářet weby, které nejen vypadají dobře, ale také plní svůj účel. Pokud potřebujete pomoc s vytvářením vaší webové prezentace, která je přímo šitá na míru vašim cílovým skupinám a personám, neváhejte se na mě obrátit. S mými zkušenostmi v oblasti webdesignu vám poskytnu web, který je nejen krásný, ale i funkční a přínosný pro váš byznys.

Právní náležitosti webu

Právní náležitosti webu

Zde shrnuji doporučení, která by měla být zahrnuta na vašem webu, abyste se vyhnuli případným sankcím a pokutám. Snažím se být co nejkomplexnější, ale konečná odpovědnost za plnění zákonů a pravidel nese vždy vlastník webu.

Co vše musí být uvedeno na webu:

 • Údaje o firmě

  OSVČ má povinnost uvádět následující údaje:
  – jméno a příjmení,
  – identifikační číslo,
  – místo podnikání,
  – údaje o zápise do živnostenského rejstříku,
  – pokud je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je povinen uvádět údaje o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.

  Podnikající právnická osoba má povinnost uvádět tyto údaje:
  – název společnosti,
  – identifikační číslo,
  – adresu sídla,
  – údaj o zápisu do obchodního rejstříku, a to včetně oddílu a vložky. 

  Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Kontakt“ nebo v patičce.

 • Ochrana osobních údajů – pokud webová stránka shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků, měla by mít vytvořenou stránku s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasu s nimi.
 • Cookies – pokud webová stránka používá cookies, měla by obsahovat informace o používání cookies a souhlasu s nimi. Tyto informace by měly být uvedeny v banneru na stránce.
 • Obchodní podmínky – pokud webová stránka prodává zboží nebo služby, měla by mít vytvořeny obchodní podmínky, které upravují pravidla pro uzavírání smluv. Tyto informace by měly být uvedeny na stránce „Obchodní podmínky“.
 • Copyright – webová stránka by měla obsahovat informace o autorských právech a ochraně duševního vlastnictví, pokud na ní jsou umístěny texty, fotografie nebo jiné prvky chráněné autorským právem. Tyto informace by měly být uvedeny v patičce stránky.

Za účelem dodržení všech právních náležitostí na webu je vždy vhodné konzultovat s právním odborníkem. Tento krok vám pomůže minimalizovat riziko porušení zákona a případných sankcí.

Fotky na web

Fotografie
pro web

Připravím vám zadání pro fotografa

Ráda vám připravím kompletní podklady pro fotografa, aby bylo zajištěno, že fotky budou odpovídat vašemu vizuálnímu stylu a cílům. Doporučuji s fotografováním počkat až do doby, než budeme mít připravený wireframe webu a moodboard. Tímto způsobem zajistíme, že fotografie budou korespondovat s celkovým vzhledem a cíli vašeho webu.

Chcete si nachystat podklady pro fotografa sami

 • Koncept a moodboard: Je důležité mít jasnou představu o tom, jak by měly vaše fotografie vypadat a jaký styl by měly mít. Vytvořte si koncept a moodboard, který obsahuje inspirační obrázky, barvy, typografii a všechny další prvky, které by měly být součástí vašich fotografií.
 • Brandová identita: Sdělte fotografovi základní informace o brandové identitě, včetně loga, barev a dalších prvků, které by měly být zahrnuty do fotografií.
 • Cílová skupina: Uveďte fotografovi cílovou skupinu, pro kterou jsou fotografie určeny. To mu pomůže při výběru vhodného stylu a atmosféry fotografií.
 • Formát: Sdělte fotografovi požadovaný formát fotografií, aby se při fotografování mohl řídit těmito požadavky. Je ideální mít již zpracovaný wireframe, kde fotograf přesně vidí jak upravit formát fotografií.
 • Kontext: Uveďte fotografovi, kde budou fotografie použity a v jakém kontextu, například ve které konkrétní sekci na webu. Zase můžete využít wireframe.
 • Seznam fotografií: Uveďte seznam fotografií, které potřebujete. To umožní fotografovi plánovat scény a kompozice tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
 • Harmonogram: Uveďte fotografovi harmonogram, kdy by měly být fotografie hotovy a kdy by se měly fotit.
 • Místo: Sdělte fotografovi místo, kde chcete fotografie fotit, například oblíbená kavárna, vaše kancelář, pracovní místo, domov, příroda.

Fotografie už máte

Pokud již máte k dispozici profesionální fotografie, společně je probereme a zvážíme, zda je potřeba doplnit nějaké další snímky, nebo zda jsou fotografie dostatečné a nemusí se nic dalšího fotit.

Texty na web – copywriting

Texty na web

Kvalitní obsah je klíčem k úspěšnému webu. Doporučuji spolupracovat s profesionálním copywriterem, ale pokud si přejete texty na web připravit sami, ráda bych vám nabídla několik tipů…

Copy tipy:

 • Zvažte cílovou skupinu: Zvažte, pro koho jsou texty určeny a jaké jsou jejich potřeby. Zaměřte se na to, co je pro ně důležité a co by je mohlo zajímat.
 • Udržujte vše jednoduché: Texty na webu by měly být stručné a přehledné. Snažte se vyhnout složitým větám a nadbytečným informacím.
 • Vyhýbejte se kopírování: Vytvořte vlastní texty, které budou originální a relevantní pro vaše zákazníky.
 • Používejte klíčová slova: Klíčová slova jsou důležitá pro SEO a umístění vašich stránek na vysokých pozicích v vyhledávačích. Používejte klíčová slova v nadpisech, podnadpisech a v samotném textu.
 • Snažte se být relevantní: Snažte se zahrnout všechny potřebné informace, které mohou být pro vaše zákazníky důležité.
 • Přemýšlejte o struktuře: Struktura textu je důležitá pro přehlednost a čitelnost. Používejte krátké odstavce, nadpisy a podnadpisy.
 • Nezapomínejte na call-to-action:  tedy výzva k akci, která by zákazníky motivovala k nákupu, přihlášení na newsletter apod.
 • Nechte texty opravit: Nenechte si uniknout chyby v textu. Nechte si texty opravit profesionálním korektorem, který zajistí správnou gramatiku a pravopis.

O čem můžete psát na webu:

 • Úvodní stránka –  krátké shrnutí toho, co firma nabízí a co odlišuje od konkurence.
 • O vaší firmě – kdo jste, co děláte, co je vaše specializace, vaše hodnoty a cíle.
 • Produkty nebo služby, které nabízíte –  jaké jsou jejich vlastnosti a výhody, jak se liší od konkurence.
 • Kontaktní informace – jak vás mohou zákazníci kontaktovat, včetně adresy, telefonního čísla, kontaktního formuláře, mapy, e-mailu a otevírací doby.
 • Reference a zákaznické recenze – jaké jsou vaše zkušenosti s dosavadními zákazníky, jaké máte reference nebo zákaznické recenze.
 • FAQ – často kladené dotazy ohledně produktů nebo služeb firmy.
 • Galerie – sekce s fotografiemi produktů nebo služeb, ukázky realizovaných projektů, reference a spokojení zákazníci
 • Blog – zde můžete psát o tématech souvisejících s vaším oborem, poskytovat rady a tipy, psát o novinkách ve vaší oblasti a podobně.
 • Jak vše probíhá – popište co se děje od zavolání na kontaktní telefon až po dokončení spolupráce

Seo – co všechno na webu zařídím a jak si můžete pomoc sami

SEO

Co všechno na webu zařídím a jak si můžete pomoct sami

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je velmi důležitá pro úspěšnost webových stránek, ale vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Já se specializuji na web design a kromě základních SEO nastavení se SEO nevěnuji komplexněji. V případě potřeby vám však ráda doporučím kvalifikovaného SEO specialistu

Základní SEO, které dělám na každém webu

 • základní seznam klíčových slov
 • využití a nastavení seo pluginu Rank Math včetně nastavení obrázků na sociální sítě a google
 • nastavení meta title a meta description
 • správná hierarchie nadpisů H1-H6
 • interní prolinkování
 • optimalizace obrázků
 • pojmenování obrázků ALT s využitím klíčových slov
 • error page 404
 • responzivní zobrazení
 • ohlášení webu Googlu (Google Search Console)
 • ohlášení webu na seznam.cz

Proč je SEO důležité

SEO (Search Engine Optimization) – česky řečeno optimalizace pro vyhledávače

 • Zvyšuje viditelnost a návštěvnost: Správně provedená SEO může zvýšit viditelnost a návštěvnost webu. To znamená, že se web objeví na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a potenciální uživatelé tak mají větší pravděpodobnost, že navštíví váš web.
 • Zvyšuje důvěryhodnost: Webové stránky s dobrou SEO mají tendenci být vnímány jako důvěryhodnější a kvalitnější. Když se web objeví na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání, uživatelé si myslí, že je to důvěryhodnější a více autoritativní zdroj informací.
 • Snížení nákladů na reklamu: Správně provedená SEO může pomoci snížit náklady na placenou reklamu, protože webové stránky se objevují na předních pozicích vyhledávačů a potenciální zákazníci tak mají větší pravděpodobnost, že je najdou při běžném hledání.
 • Konkurenční výhoda: V dnešní době je internet plný webových stránek, které se věnují stejnému tématu nebo produktům. Pokud má web správně provedenou SEO, může být konkurenční výhodou oproti jiným stránkám.

Co všechno ovlivňuje SEO

 • Klíčová slova: Vybrat správná klíčová slova pro každou stránku webu a používat je v nadpisech, popiscích a obsahu.
 • Kvalitní obsah: Vytvářet kvalitní a relevantní obsah pro návštěvníky i pro vyhledávače. Obsah by měl být dobře strukturovaný, čtivý a měl by obsahovat klíčová slova.
 • Meta popisky: Zadat unikátní meta popisky pro každou stránku webu, které budou obsahovat klíčová slova a přesně popisovat obsah stránky.
 • Optimalizace obrázků: Používat vhodné názvy souborů a popisky pro obrázky, a zároveň zajistit, aby byly co nejmenší a rychle se načítaly.
 • Interní odkazy: Vytvářet interní odkazy na relevantní stránky webu, aby se uživatelé snadno mohli orientovat a aby se zlepšila struktura webu.
 • Responsivní design: Mít web navržený tak, aby byl přizpůsobený různým zařízením, jako jsou mobilní telefony a tablety.
 • Rychlost načítání: Optimalizovat rychlost načítání stránek, aby se zlepšilo uživatelské zážitku a aby vyhledávače preferovaly rychlejší stránky.
 • Zpětné odkazy: Získávat kvalitní zpětné odkazy od relevantních a autoritativních webů, což pomůže zlepšit autoritu a viditelnost webu.
 • Sociální média: Zapojovat se do sociálních médií a šířit obsah webu na různých platformách.

  Jak můžete zvýšit návštěvnost svého webu

  • Registrace v online katalozích a adresářích: Registrace vašeho webu v online katalozích a adresářích může pomoci zvýšit jeho viditelnost a návštěvnost.
  • PPC (Pay-Per-Click) je forma internetové reklamy, při níž platíte pouze za kliknutí na vaši reklamu. PPC je často používáno jako součást digitálního marketingu, protože umožňuje získávat cílenou návštěvnost na vaše webové stránky.
   PPC funguje tak, že si jako inzerent určíte klíčová slova, na která chcete, aby se vaše reklama zobrazovala. Poté platíte za každé kliknutí na vaši reklamu. PPC reklamy se často zobrazují v různých online reklamních sítích, jako je například Google nebo Seznam.
  • Zpětné odkazy, také nazývané backlinky, jsou odkazy z jiných webových stránek, které odkazují na vaši stránku. Pokud má vaše webová stránka mnoho kvalitních zpětných odkazů z jiných důvěryhodných webových stránek, může to pomoci zvýšit autoritu vaší stránky v očích vyhledávačů.
  • Využijte síly sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn. Vytvořte si stránky na těchto platformách a pravidelně zveřejňujte relevantní obsah a odkazy na své webové stránky. Můžete také využít placenou reklamu na sociálních médiích, aby vaše příspěvky a odkazy dosáhly více lidí.
  • Emailový marketing: Získání e-mailových adres od svých návštěvníků může být velmi užitečné pro budování vztahů a získání zpětné vazby. Využijte služby pro posílání newsletterů a e-mailů, aby vaši návštěvníci byli informováni o novinkách na vašich webových stránkách.